หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เกาะเสม็ด
Samet Island
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
กวีเอกของโลก
เกาะทะลุ
ดำน้ำดูประการัง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
หอพระพุทธอังคีรส
นมัสการพระพุทธอังคีรสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง
เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
4
5
 
 
การท่องเที่ยว
 
เกาะลอย
 
สวนสุขภาพ
 
สวนเต่าทะเล
 
การนับถือศาสนา
 
ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80
มีวัด จำนวน 2 แห่ง
 
ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 15
มีโบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง
 
ผู้นักถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 5
มีวัดจีน จำนวน 1 แห่ง
 
การสื่อสาร
 
ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)สาขาศรีราชา มีบริการครบวงจรทันสมัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองและใกล้เคียง
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
 
สื่อมวลชนในพื้นที่ ได้แก่
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเว็บไซต์ท้องถิ่น
 
ไฟฟ้า
 
พื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา อยู่ในเขตการจ่ายไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
 
ประปา
 
พื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา อยู่ในเขตการจ่ายน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา โดยอาศัยน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางพระ
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ประเพณีสงกรานต์
 
ประเพณีวันลอยกระทง
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
 
งานวันที่ระลึกคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม (1 กรกฎาคมของทุกปี) ของท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งชาวเมืองศรีราชาถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ที่มีคุณค่าอันสูงสุดของชาวศรีราชา
 
ประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว โดยจัดงานในวันที่ 19-21 เมษายนของทุกป
 
การศึกษา
การสาธารณสุข
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
สภากาชาดไทย จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
 
คลินิกเอกชน จำนวน 50 แห่ง
 
ศูนย์ประกันสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัย
การคมนาคมขนส่ง
 
รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน
 
รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
 
รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
 
รถตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน
 
ถนนภายในเขตเทศบาล ประกอบด้วย
 
ถนนสายหลัก จำนวน 1 สาย
(ถนนสุขุมวิท เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
 
ถนนสายรอง จำนวน 11 สาย
 
ซอย จำนวน 32 สาย
 
สะพานลอยคนข้าม จำนวน 5 แห่ง
 
การจัดการขนส่งมวลชน
รถโดยสารประจำทาง แบบธรรมดาและปรับอากาศ เส้นทางระหว่าง ศรีราชา - กรุงเทพมหานคร
 
รถไฟ โดยแยกจากสายฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - ศรีราชา ที่ กม. 132+152 ณ บริเวณสถานีรถไฟศรีราชาต่อไปจนถึงสัตหีบ
 
หน่วยธุรกิจต่างๆ
 
สถานธนานุบาล
 
ท่าเทียบเรือ
 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
 
ตลาดสดและตลาดเอกชน
 
โรงแรม
 
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
 
ธนาคาร
 
โรงภาพยนต์
 
ร้านเสริมสวย
 
ร้านขายยา
 
คลินิกเอกชน
 
สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 038-327-888