หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว6777 ลว 23 ก.ย. 65 ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 6774 ลว 23 ก.ย. 2565 ขอตวามร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.1/ว 510 ลว 23 ก.ย. 2565 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 509 ลว 23 ก.ย. 2565 การดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 508 ลว 23 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.1/ว 6776 ลว 23 ก.ย. 2565 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/23996 ลว 23 ก.ย. 2565 เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ครั้งที่ 2/2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.5/ว 507 ลว 23 ก.ย. 2565 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.5/ว 6775 ลว 23 ก.ย. 2565 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรถ คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.5/ว 506 ลว 23 ก.ย. 2565 การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.1/ว 500 ลว 22 ก.ย. 2565 การอบรม เรื่อง “การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ”  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 501 ลว 22 ก.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 498 ลว 22 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส มือสะอาด สร้างสุขภาพดี  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.2/23693 ลว 21 ก.ย. 2565 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2563  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 493 ลว 20 ก.ย. 2565 แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน (นร./กสศ.05) สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 6727 ลว 21 ก.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19))  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.5/657 ลว 20 ก.ย. 2565 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ก.จ.จ.ชลบุรี)  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 6726 ลว 21 ก.ย. 2565 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 6725 ลว 21 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ชบ 0023.5/23697 ลว 21 ก.ย. 2565 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 681
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลเมืองศรีราชา
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 2,679,000 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10