หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.5/5756  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.5/4755  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรณ์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.5/ว1223 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.5/ว1224 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๒/๒๕๖๓  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว1274 มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว1312 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.4/ว1309 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากบัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.2/ว1311 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว94 การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.บ้านบึง และ ทม.สัตหีบ)  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.5/182 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.5/179  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.5/178 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.5/ว1342 การเร่งรัดก่อหนี้ผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.2/ว1310 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ.เมือง ศรีราชา บ้านบึง และบ่อทอง)  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.2/ว1343  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (นายกอบจ. และเมืองพัทยา)  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.3/180 แบบรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว92  การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.อ่างศิลา และ ทม.พนัสนิคม)  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว91 ขอความอนุเคราะห์ประสานโรงเรียนส่งรายการเมนูอาหารกลางวันเพื่อวิเคราะห์คุณค่าสารอาหาร  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว92 การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.อ่างศิลา และ ทม.พนัสนิคม)  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
ชบ 0023.5/168 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 516
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลเมืองศรีราชา
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 515,537 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10