หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.ว3555 ลว. 3 ก.พ. 2566 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.5/ว124 ลว.3 ก.พ.2566 โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  [ 3 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.6/ว 123 ลว. 3 ก.พ. 2566 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน  [ 3 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.1/ว 122 ลว 3 ก.พ. 2566 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม  [ 3 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.1/ว 117 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 3356 ลว. 2 ก.พ. 66 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.6/ว 116 ลว. 2 ก.พ. 2566 ขอความอนุเคราะห์แจ้งคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1216/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดชลบุรี  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.6/ว 115 ลว. 2 ก.พ. 2566 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.1/ว 114 ลว 2 ก.พ. 2566 เร่งรัดการกรอกข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริหารประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.6/3354 ลว. 2 ก.พ. 2566 แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.6/ 75 ลว. 1 ก.พ. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าวเสียงตามสายและวิทยุชุมชน  [ 2 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.1/ว 806 ลว 1 ก.พ. 2566 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 113 ลว. 1 ก.พ. 66 มอบหมายคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 110 ลว. 31 ม.ค. 66 ผู้จัดการสถานธนานุบาลลาพักผ่อน  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 805 ลว. 1 ก.พ. 66 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 804 ลว. 1 ก.พ. 66 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 753 ลว. 31 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 803 ลว. 1 ก.พ. 2566 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.5/73 ลว.1 ก.พ. 66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น(เงินกัน ปี พ.ศ. 2565)  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
ชบ 0023.5/72 ลว.1 ก.พ. 66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ(เงินกัน ปี พ.ศ. 2565)  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 722
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลเมืองศรีราชา
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 4,835,031 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10