หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ ว 282 ลว 13 ม.ค. 2565 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด อปท.  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.1/ว 21 ลว 13 ม.ค. 2565 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 286 ลว 13 ม.ค. 2565 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของฌรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ ว 182 ลว 11 ม.ค. 2565 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด อปท.  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ ว 285 ลว 13 ม.ค. 2565 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ ว 283 ลว 13 ม.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565)  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.2/ ว 287 ลว 13 ม.ค. 2565 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.2/ ว 237 ลว 12 ม.ค. 2565 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.5/ ว 19 ลว 12 ม.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 15 ลว 12 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๘ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ ว 18 ลว 12 ม.ค. 2565 สำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ ว 17 ลว 12 ม.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.2/891 ลว 11 ม.ค. 2565 ประกาศ ก.ท. เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.1/ ว 16 ลว 12 ม.ค. 2565 สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ/ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.5/24 ลว 12 ม.ค. 65 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/972 ลว 12 ม.ค. 65 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 234 ลว 12 ม.ค. 65 ขอส่งคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.4/ ว 14 ลว 11 ม.ค. 2565 คู่มือมาตรฐานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 233 ลว 12 ม.ค. 65 แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.5/ ว 236 ลว 12 ม.ค. 2565 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 607
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลเมืองศรีราชา
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 2,031,453 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10