หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.5/29972  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.5/ว7318 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปกิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว7320 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธสาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว556  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรมแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.5/ว7319  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว7317  การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว555  โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.5/29849  ขอหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.2/ว7249 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.2/ว7250 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.5/29706  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเแพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.5/29705 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.5/791  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.5/783 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.2/ว554  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.2/ว553 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว552 เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว7279 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว7314 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2563  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว7280 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 489
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลเมืองศรีราชา
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 282,343 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10