หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว6278 ลว 17 ก.ย.2564 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/622 ลว 17 ก.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/620 ลว 17 ก.ย.64 โครงการพัฒนาและเสริมสรเางความเข็มแข็งของเศรษกิจฐานราก จังหวัดชลบุรี [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.2/ว6208 ลว 15 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกนายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล ใน ก.ท.จ.ชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว417 ลว 17 ก.ย.2564 สำรวจการจัดการการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว461 ลว 16 ก.ย.64 การรายงานผลตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยวิธี ATK  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว461 ลว 16 ก.ย.64 การรายงานผลตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยวิธี ATK  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.5/ว414 ลว 16 ก.ย.2564 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดืือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.5/ว413 ลว 16 ก.ย.2564 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว6253 ลว 16 ก.ย.64 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว6250 ลว 16 ก.ย.64 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว6252 ลว 16 ก.ย.64 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว415 ลว 16 ก.ย.64 เลื่อนการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว6207 ลว 15 ก.ย.64 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว412 ลว 15 ก.ย.64 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessmant : LPA) ประจำปี 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ชบ 0023.3/ว411 ลว 15 ก.ย.64 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ชบ 0023.3/ว6139 ลว 14 ก.ย.2564 นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและหนังสือชุดความรู้  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ชบ 0023.3/ว6140 ลว 14 ก.ย.64 ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทลบาล พ.ศ.2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ชบ 0023.3/32659 ลว 14 ก.ย.2564 มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อบจ.ชลบุรี  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
ชบ 0023.5/608 ลว 10 ก.ย.2564 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม (ทม.สัตหีบ)  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 572
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลเมืองศรีราชา
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 1,779,234 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10