หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.2/ว299 โครงการมอบทุน Best PLC และอบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ระดับกลาง นับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง 20 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว4089 มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผืดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว4088 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว4090 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว4087 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวันด้ายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/16445 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น อ.เมืองชลบุรี  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว4042 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัยญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๕/๒๕๖๓  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว4042 ลว 1 ก.ค.63 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัยญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๕/๒๕๖๓  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว4060 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/4061 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว295 การนำส่งเงินรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว297 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/16889 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว296 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว4043 การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว4059 การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.2/ว4041 การบรรจุและตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว3992 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน พ้นภัย  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว3968 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว278 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 446
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลเมืองศรีราชา
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 145,978 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10