หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
 
  ทม.ศรีราชา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
  สายตรงนายก โทร. 065-909-9904  
 
HOT
NEWS
เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระ [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึก [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน ๒ ชุด สำหรับ [ 16 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒ ชุ [ 16 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
 
 
   
 
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาแล [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันสำหรับใช้ในโครงการอาหารกลาง [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลการเลือกกรรมการชุมชน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาและศักยภาพสตร [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาห [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปร [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก [ 1 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปร [ 1 มิ.ย. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
   
   
 
ชบ 0023.3/ว 538 ลว. 1 มิ.ย. 2566 ขอคำความอนุเคราะห์ประธานสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์และประกวดคลิปวิดิโอ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 537 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 การดำเนินงานตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 3942 ลว. 1 มิ.ย. 2566 รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.5/338 ลว.1 มิ.ย.66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (เงินกัน ปี พ.ศ. 2565)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 536 ลว. 1 มิ.ย. 2566 แจ้งตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ในด้านที่ 1 การบริหารจัดการของการประเมินประวิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 3865 ลว. 31 พ.ค. 66 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 535 ลว. 31 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดิโอหัวข้อ พลเมืองดี พลเมืองไทย จสมรอยพระยุคลบาท  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 2847 ลว. 31 พ.ค. 2566 ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 3850 ลว. 30 พ.ค. 2566 การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยรอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 534 ลว. 31 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 532 ลว. 31 พ.ค. 2566 การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 3874 ลว 30 พ.ค. 66 ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 3834 ลว 30 พ.ค. 66 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 3833 ลว 30 พ.ค. 66 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 3832 ลว 30 พ.ค. 66 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 3831 ลว 30 พ.ค. 66 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.5/333 ลว.30 พ.ค.66 แจ้งยอดดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเงินค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.5/ว3830 ลว.30 พ.ค.66 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.4/ว 3829 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2566 การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 531 ลว. 30 พ.ค. 2566 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
 
   
   
 
ทม.ศรีราชา ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาแล [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันสำหรับใช้ในโครงการอาหารกลาง [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลการเลือกกรรมการชุมชน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาและศักยภาพสตร [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาห [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ป [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา 💖💖เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาลจากเทศบาลตำบลบา [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา เรื่อง เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.นาป่า ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัย [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
ทม.ศรีราชา 📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองศรีราชา จัดมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.นาป่า กิจกรรมอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.นาป่า กิจกรรมอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการอาหาร [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.นาป่า ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาป่า [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.นาป่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีต บริเวณลำห้วยหนองยายรัก2 หมู่ที่ 11 ด้วยว [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 185 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
วิทยาลัยอาชีวะแจกตารางสอนล่าช้า (29 พ.ค. 2566)    อ่าน 516  ตอบ 3  
เรื่อง : แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (26 พ.ค. 2566)    อ่าน 58  ตอบ 2  
เรื่อง : จดหมายแจ้งชำระภาษี (26 พ.ค. 2566)    อ่าน 52  ตอบ 2  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ Handmade
สวนสาธารณะเกาะลอย
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  GOOGLE MAP
  แผนที่ดาวเทียม
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
   
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 5,672,889 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10