หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
 
  ทม.ศรีราชา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
  สายตรงนายก โทร. 065-909-9904  
 
HOT
NEWS
เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกวดราคาตามโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา ด้วย [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา ด้ว [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล Inkjet Outdoor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสภาเด็ก [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 2 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระบะดับเพลิงเคลื่อนที่เร [ 2 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 2 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล Inkjet Outdoor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพรนายก ด้วยวิธีประกวด [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าในโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 2 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (๖ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ตามโครงการอาหารกลา [ 2 ก.พ. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1740 - 1743 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว485  [ 3 ก.พ. 2566 ]
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
 
   
   
 
ชบ 0023.ว3555 ลว. 3 ก.พ. 2566 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.5/ว124 ลว.3 ก.พ.2566 โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 123 ลว. 3 ก.พ. 2566 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.1/ว 122 ลว 3 ก.พ. 2566 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.1/ว 117 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 3356 ลว. 2 ก.พ. 66 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 116 ลว. 2 ก.พ. 2566 ขอความอนุเคราะห์แจ้งคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1216/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดชลบุรี  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 115 ลว. 2 ก.พ. 2566 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.1/ว 114 ลว 2 ก.พ. 2566 เร่งรัดการกรอกข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริหารประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.6/3354 ลว. 2 ก.พ. 2566 แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ 75 ลว. 1 ก.พ. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าวเสียงตามสายและวิทยุชุมชน  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.1/ว 806 ลว 1 ก.พ. 2566 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 113 ลว. 1 ก.พ. 66 มอบหมายคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 110 ลว. 31 ม.ค. 66 ผู้จัดการสถานธนานุบาลลาพักผ่อน  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 805 ลว. 1 ก.พ. 66 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 804 ลว. 1 ก.พ. 66 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 753 ลว. 31 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 803 ลว. 1 ก.พ. 2566 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.5/73 ลว.1 ก.พ. 66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น(เงินกัน ปี พ.ศ. 2565)  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
ชบ 0023.5/72 ลว.1 ก.พ. 66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ(เงินกัน ปี พ.ศ. 2565)  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
 
   
   
 
ทต.นาป่า รายงานผลการปฎิบัติงาน ของกองช่าง เทศบาลตำบลนาป่า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล Inkjet Outdoor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสภาเด็ก [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับ พนักงานครูเทศบ [ 5 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 16 
ทม.ศรีราชา เรื่อง พิธีเปิดการแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 [ 4 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
ทม.ศรีราชา เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาร่วมพิธีเปิดงาน ครัวคุณต๋อยยกทัพ บุกเซ็นทรัล ศรีร [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.นาป่า บรรยากาศตลาดนัดเกษตรชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.นาป่า การประชุมผู้นำท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการตำบลนาป่า ครั้งที่ 4/2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระบะดับเพลิงเคลื่อนที่เร [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างซอ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าในโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบการไฟฟ้าและ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
สิทธิพิเศษในการสมัครประกวดวาดภาพ (6 ก.พ. 2566)    อ่าน 5025  ตอบ 21  
พื้นที่ขายของในเกาะลอย (3 ก.พ. 2566)    อ่าน 5  ตอบ 0  
เรื่อง : บาร์ U Bar เปิดเสียงดังเกินไป (3 ก.พ. 2566)    อ่าน 23  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ Handmade
สวนสาธารณะเกาะลอย
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  GOOGLE MAP
  แผนที่ดาวเทียม
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
   
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 4,835,015 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10