หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เกาะเสม็ด
Samet Island
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
กวีเอกของโลก
เกาะทะลุ
ดำน้ำดูประการัง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
หอพระพุทธอังคีรส
นมัสการพระพุทธอังคีรสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง
เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
4
5
https://srirachacity.localthai1.org
        เทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ของประชาชน
        นอกจากนี้  เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป


เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บด้วยวิธีประกว [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของรถบรรทุกน [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ชส) [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศครุภัณฑ์เลข [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ใช้งานกองคลัง ทะเบียน กบ-7683 ชลบุรี [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 7684 ชลบุรี (สธ.) [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบดขยะตีนแกะ หมายเลขทะเบียน ถข 50 โดยว [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขุมวิทในเขตรับผิดชอ [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จและแบบพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานพัสดุ [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ใบสมัครบุคคลรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ (ครั้งที่ [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่ [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเดือนม [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักล้อยาง หมายเลขทะเบียน ต 5648 ชลบุร [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนช่วยปิดประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดชลบุ [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ตอนที่ 17 Shoppjng อาหารทะเล แล้ว..อร่อยเหาะที่ร้านรับลมชมเกาะ [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
 
ทต.นาป่า [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
 
เรื่อง ร้องเรียนตัดชุดครุย ปวช.อาชีวศรีราชา (20 ก.พ. 2563)    อ่าน 42  ตอบ 2  
 

สวนสาธารณะเกาะลอย  

สวนสุขภาพเกาะลอย  
 
ดอกไม้จันทร์
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2568 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ด่วนมาก กพส. มท 0810.4/ว2570 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ให้แก่ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 8,490,100 บาท สน.คท. มท 0808.2/10916-10918  [ 1 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2512 [เทศบาล อบต.] [กรุงเทพฯ อบจ.]  [ 1 ก.ค. 2562 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3896 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 1 ก.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2518  [ 1 ก.ค. 2562 ]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร สน.คท. มท 0808.2/ว3892  [ 1 ก.ค. 2562 ]
แจ้งยุติโครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0820.2/ว2529  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2550 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 เดือน กพส. มท 0810.6/ว2552 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
การยืนยันข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกเพื่อคัดเลือกจังหวัดที่ขับเคลื่อนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบร้อยละ 100 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2542 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
การยืนยันข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2541 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น เพื่อโปรดแจ้ง อปท. พิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ ป.ป.ช.กำหนด ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562 เวลา 24.00 น. ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2530  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 1 (1ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2545 [เอกสารแนบ]  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2501  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
 

 
ชบ 0023.3/ว1296 เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ และแจ้งกำหนดการปิดระบบสาระสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั่วคราว [ 21 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.5/120 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 21 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.5/ว91 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  [ 21 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.4/ว1267 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมือ [ 20 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว90 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย Road Safety  [ 20 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.2/5117 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.2/ว89 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.1/ว1220 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว88 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น รางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.1/101 แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.1/ว1218 แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว1200 แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว1198 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 18 ก.พ. 2563 ]   
ชบ 0023.2/ว1217 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว1199 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพศชาย [ 18 ก.พ. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว5081 ข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
ชบ 0023.5/ว1219 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
ชบ 0023.4/ว1089 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผืดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว87 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูและความประพฤติและจุดเสี่ยงการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว85 ขอเชิญอบรม โครงการยกระดับพัมนาท้องถิ่นไทย ๔.๐ รุ่นที่ ๑๙ หลักสูตรสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.พ. 2563
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 038-327-888