หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
 
  ทม.ศรีราชา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
  สายตรงนายก โทร. 065-909-9904  
 
HOT
NEWS
เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
💖สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
 
   
   
 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และหลักเกณฑ์วิธีการเล [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 213 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 389 
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วเพื่อมาด [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 121 
 
   
   
 
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ เครื่อง [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถขุดตีนตะขาบ) ด้วยวิธีประกวด [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถขุดตีนตะขาบ) ด้วยวิ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ ๒ [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ เครื่ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมนำเข้าข้อมูลสู่ [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถขุดตีนตะขาบ VO:VO รุ [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการปรับปรุงถนนภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและโทรทัศน์ ตามโครงการสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ โดย [ 22 ก.ย. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
   
   
 
ชบ 0023.3/ว6777 ลว 23 ก.ย. 65 ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 6774 ลว 23 ก.ย. 2565 ขอตวามร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.1/ว 510 ลว 23 ก.ย. 2565 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 509 ลว 23 ก.ย. 2565 การดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 508 ลว 23 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.1/ว 6776 ลว 23 ก.ย. 2565 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/23996 ลว 23 ก.ย. 2565 เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ครั้งที่ 2/2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.5/ว 507 ลว 23 ก.ย. 2565 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.5/ว 6775 ลว 23 ก.ย. 2565 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรถ คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.5/ว 506 ลว 23 ก.ย. 2565 การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.1/ว 500 ลว 22 ก.ย. 2565 การอบรม เรื่อง “การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ”  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 501 ลว 22 ก.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 498 ลว 22 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส มือสะอาด สร้างสุขภาพดี  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.2/23693 ลว 21 ก.ย. 2565 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2563  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 493 ลว 20 ก.ย. 2565 แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน (นร./กสศ.05) สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 6727 ลว 21 ก.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19))  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.5/657 ลว 20 ก.ย. 2565 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ก.จ.จ.ชลบุรี)  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 6726 ลว 21 ก.ย. 2565 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 6725 ลว 21 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
ชบ 0023.5/23697 ลว 21 ก.ย. 2565 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
 
   
   
 
ทม.ศรีราชา เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.นาป่า ตรวจสถานที่ขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออก และเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณโครงการจัดสรรที่ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ทม.ศรีราชา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทม.ศรีราชา เรื่อง เทศบาลเมืองศรีราชาจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีราชา 💖สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองขาม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศ สธ. ถอด โควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย และปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 51 
ทต.นาป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 50 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทม.ศรีราชา 📣🦠สธ. ปรับโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ เครื่ [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทม.ศรีราชา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองศรีราชา ประจำ [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมือง [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทม.ศรีราชา เรื่อง โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทม.ศรีราชา 🦠อาการการติดเชื้อไวรัส RSV เป็นอย่างไร ? [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
สนามบาสเกตบอล วงเวียนเกาะลอยศรีราชา (22 ก.ย. 2565)    อ่าน 48  ตอบ 2  
เรื่อง : การทิ้งน้ำเสียจากแคมป์คนงานก่อสร้างลงบนนถนน (22 ก.ย. 2565)    อ่าน 46  ตอบ 2  
สุนัขจร บริเวณห้วยตาเล่ย (20 ก.ย. 2565)    อ่าน 43  ตอบ 2  
 
 
 
 
 

ดอกไม้จันทร์

สวนสาธารณะเกาะลอย
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  GOOGLE MAP
  แผนที่ดาวเทียม
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
   
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 2,678,985 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10