หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เกาะเสม็ด
Samet Island
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
กวีเอกของโลก
เกาะทะลุ
ดำน้ำดูประการัง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
หอพระพุทธอังคีรส
นมัสการพระพุทธอังคีรสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง
เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
4
5
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
   
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.พ. 2563
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
เรื่อง ระเบียบกรมการท่องเที่ยว [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายสำหรับการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายสำหรับการพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายสำหรับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2   
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 038-327-888