หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เกาะเสม็ด
Samet Island
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
กวีเอกของโลก
เกาะทะลุ
ดำน้ำดูประการัง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
หอพระพุทธอังคีรส
นมัสการพระพุทธอังคีรสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง
เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
4
5
 
 
 


นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
ประธานสภาเทศบาล
 


นายวีรชัย ขจรไชยกุล
รองประธานสภาเทศบาล


นางสาวสร้อยมุก พลพรพิสิฐ
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายคมสัน ชาญชัยวรวิทย์
สมาชิกสภา เขต 1


- ว่าง -
สมาชิกสภา เขต 1


นายผ่อง ทับขัน
สมาชิกสภา เขต 1


นายวสันต์ เกิดสวัสดิ์
สมาชิกสภา เขต 1


นายณัชนนท์ ยะสูงเนิน
สมาชิกสภา เขต 1


นายสราวุธ สิริชัยเจริญกล
สมาชิกสภา เขต 1


นายวีรชัย ขจรไชยกุล
สมาชิกสภา เขต 2


นายปัญญา ญานประภาส
สมาชิกสภา เขต 2


นายปิยพงษ์ ประเสริฐรัตน์
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 038-327-888