หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสาร
 -
 
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายชื่อและปรับปรุงกำแพงรั้วรอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานพัสดุ)  
 

-

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 16.36 น. โดย คุณ สุมลทิพย์ วิไลลักษณ์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ