หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสาร
 


 
เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  
 

       ที่   อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ในนามเทศบาลเมืองศรีราชา ตลอดจนผู้มีเกียรติ  คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา รวมถึงนักเรียน เข้าร่วมงาน โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ได้รับงบประมาณอุดหนุน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ดังนี้ ปีงบประมาณ 2552
- โครงการก่อสร้างโรงอาหารและเรือนนอนชั้นอนุบาล  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  3,853,000.-บาท
(สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ 2557
- โครงการปรับปรุงวงดุริยางค์  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จำนวน 1,000,000.- บาท / (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จำนวน 3,000,000.- บาท / (สามล้านบาทถ้วน)
และในปีงบประมาณ 2562
โครงการก่อสร้าง  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว     มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนเงินที่ได้รับ 3,072,000.- บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 13.46 น. โดย คุณ สุมลทิพย์ วิไลลักษณ์

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย