หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 

 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีราชา   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารงบแสดงฐานะการเงินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานพัสดุ)   30 ต.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีราชา   เรื่อง เทศบาลเมืองศรีราชาจัดการประชุมโครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   30 ต.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาป่า   ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563    29 ต.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีราชา   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานพัสดุ)   29 ต.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีราชา   เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคางานจัดซื้่อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กศ.)   29 ต.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีราชา   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๗๐ ชลบุรี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานพัสดุ)   29 ต.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีราชา   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (สส.)   29 ต.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีราชา   เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารในเขตพื้นที่ พร้อมกำชับให้เจ้าของอาคารดูแลระบบดับเพลิง ระบบความปลอดภัย ของอาคารสูง อาคารสาธารณะ อาคารที่ประชาชนใช้สอยเป็นจำนวนมาก ให้ซ้อมแผนดับเพลิงเป็นประจำทุกปี   28 ต.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีราชา   เรื่อง เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีราชา   28 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาป่า   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยงามวงศ์วาน หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28 ต.ค. 2563 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร