หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองศรีราชา
 
นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
รองปลัดเทศบาล
 
รองปลัดเทศบาล
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
- งานพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาการท่องเที่ยว
 
- งานธุรการ
- งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์
- งานการเงินและบัญชี
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
   
   
   
   
 
กองการศึกษา
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองวิชาการฯ
 
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานงบประมาณ
- งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
- งานกิจการนักเรียน
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
- งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
- โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
- โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎร์นิยมธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
- งานธุรการ
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานสัตวแพทย์
- งานส่งเสริมสุขภาพ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่างสุขาภิบาล
 
- งานธุรการ
- งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 242,719 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10