หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

1. กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองศรีราชา และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน


2. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร


3. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณี แก้ไขรายการสัญชาติ


4. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน


5. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียน ประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร


6. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร


7. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล


8. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่


9. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก เด็กชาย เป็น นาย และจาก เด็กหญิง เป็น น.ส.)


10. การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 15