หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เกาะเสม็ด
Samet Island
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
กวีเอกของโลก
เกาะทะลุ
ดำน้ำดูประการัง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
หอพระพุทธอังคีรส
นมัสการพระพุทธอังคีรสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง
เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
4
5
 
 
 


นายคมกริช สายชมภู
ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา
 


นายสุทรรศน์ คลังกำแหงเดช
รองปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา


นายเทียม พัฒนพงศ์สิริกุล
รองปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวระพีพรรณ์ ทองมาก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางกนกพร หนูกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอภิชัย พิทยานุรักษกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางมนทกานต์ อินทร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ร.ต.อ.กิตติ สิงหศิริ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางปทุมรัตน์ รัตนธารี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 038-327-888