ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
สถานที่ท่องเที่ยว ( 22 )
62.86%
Internet สาธารณะ ( 13 )
37.14%