หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เกาะเสม็ด
Samet Island
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
กวีเอกของโลก
เกาะทะลุ
ดำน้ำดูประการัง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
หอพระพุทธอังคีรส
นมัสการพระพุทธอังคีรสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง
เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
เรื่อง ร้องเรียนตัดชุดครุย ปวช.อาชีวศรีราชา
 

ตอบ : โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา จากกรณีที่มีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาศึกษาศรีราชาทราบ ขณะนี้เทศบาลเมืองศรีราชาได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วค่ะ พร้อมนำเสนอผู้บริหารเทศบาล และโรงเรียนอาชีวทราบ เพื่อดำเนินการชี้แจงต่อไป

เขียนโดย   คุณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลเมืองศรีราชา

วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 15.47 น. [ IP : 101.51.244.136 ]  
 

เรื่อง ชี้แจงเรื่องร้องเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจะให้เด็กตัดชุดครุย ปวช.
       ทางวิทยาลัยฯขอชี้แจงว่า เนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.สวมใส่ชุดครุย ซึ่งนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและความภาคภูมิใจ ทั้งนี้ได้สอบถามนักเรียนระดับ ปวช.3 ว่ามีความประสงค์จะใส่ชุดครุยหรือไม่ โดยใช้การสอบถามนักเรียน และกำลังดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการ โดยได้แจ้งให้ผู้ปกครองตอบรับ ในวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2563 จึงจะทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

        

เขียนโดย   คุณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลเมืองศรีราชา

วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 16.12 น. [ IP : 101.51.244.136 ]  
 
 

เรื่อง ขอชี้แจงเรื่องร้องเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจะให้เด็กตัดชุดครุย ปวช.
     ตามที่หนังสือจากกองการศึกษา ที่ ชบ 52205/213 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ร้องเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจะให้เด็กตัดชุดครุย ปวช. ด้วยมีผู้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองศรีราชา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จากข้อมูลของผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่า วิทยาลัยต้องการให้นักเรียนสวมชุดครุยในพิธีเข้ารับประกาศนียบัตร ซึ่งนักเรียนต้องเสียค่าตัดชุด โดยศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลเมืองศรีราชาได้รับเรื่อง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จึงแจ้งให้ทางวิทยาลัยชี้แจงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กองการศึกษาทราบ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
   ดังนั้นทางวิทยาลัยฯ ขอชี้แจง เนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สวมใส่ชุดครุย ซึ่งนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและความภาคภูมิใจ ทั้งนี้ได้สอบถามนักเรียนระดับ ปวช.3 ว่ามีความประสงค์จะใส่ชุดครุยหรือไม่ หากมีความประสงค์จะมีร้านมาตัดให้เช่า ดยนักเรียนต้องวัดตัวตัดเช่า จะให้เช่าเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ราคาเช่าชุดละ 500 บาท จะเก็บค่าเช่าวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยใช้การสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการ โดยได้แจ้งให้ผู้ปกครองตอบรับ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองโดยมีรายละเ * * * ยดดังนี้
  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3/1 สาขาการบัญชี)
             จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 7 คน     ตอบรับ/เห็นด้วย 7 คน
  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3/2 สาขาการตลาด)
             จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 10 คน   ตอบรับ/เห็นด้วย 10 คน
  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
             จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 17 คน   ตอบรับ/เห็นด้วย 15 คน
                                                    ตอบรับ/ไม่เห็นด้วย 2 คน
  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
             จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 14 คน   ตอบรับ/เห็นด้วย 13 คน
                                                    ตอบรับ/ไม่เห็นด้วย 1 คน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3/5 สาขาการโรงแรม)
             จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 18 คน   ตอบรับ/เห็นด้วย 18 คน

     ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้ทราบว่านักเรียนที่ตอบรับไม่เห็นด้วย จำนวน 3 คน ที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถเข้าร่วมพิธีการได้ ทางวิทยาลัยฯ มีการจัดเตรียมชุดครุยให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่นักเรียนต้องช่วยงานกิจกรรมในครั้งนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เขียนโดย   คุณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลเมืองศรีราชา

วันที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 10.44 น. [ IP : 118.175.133.49 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 038-327-888