หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
อยากทราบขั้นตอนการเข้าไปติดต่อทำเอกสารต่างๆ
 

1) ยังต้องจองคิวอยู่ไหม?

2) ถ้ายังต้องจองคิว จองคิวได้ที่ไหน ผ่านเว็ปไซต์ หรือไปรับบัตรคิวได้ที่อำเภอเลย? และถ้ารับบัตรคิวที่อำเภอ..ต้องไปที่เคาเตอร์อะไร

3) วันหนึ่งเปิดรับจองคิวได้กี่คิว

4) ประชากรเยอะขนาดนี้ ระหว่างที่รอคิว บัตรประชาชนหมดอายุซะก่อน จะเป็นไรไหม?

เขียนโดย   คุณ สวนเสือ

วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 23.02 น. [ IP : 124.122.34.187 ]  
 

เรียน คุณ สวนเสือ
ตามที่ท่านได้แจ้งถามในเรื่อง อยากทราบขั้นตอนการเข้าไปติดต่อทำเอกสารต่างๆ เทศบาลเมืองศรีราชาเรียนให้ทราบดังนี้

1.) เทศบาลเมืองศรีราชาไม่มีระบบการจองคิวล่วงหน้า ทั้งนี้ต้องเดินทางมาดำเนินการด้านเอกสารด้วยตนเอง

2.) เทศบาลเมืองศรีราชา มีระบบรับบัตรคิวโดยตรง บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จุด Information ซึ่งต้องเดินทางมาด้วยตนเอง

3.) สำหรับการบริการประชาชนในด้านเอกสาร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ได้เปิดให้บริการ รายละเอียด ดังนี้
ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รับบริการ ดังนี้
-  งานบัตรประชาชน จำนวน ๑๕ ราย
-  งานทะเบียนราษฎร จำนวน ๑๕ ราย
-  งานภาษี         จำนวน ๑๕ ราย
ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. รับบริการ ดังนี้
-  งานบัตรประชาชน จำนวน ๑๕ ราย
-  งานทะเบียนราษฎร จำนวน ๑๕ ราย
-  งานภาษี         จำนวน ๑๕ ราย

4.) สำหรับบัตรประชาชนหากบัตรหมดอายุสามารถใช้ได้ตามปกติ แต่ต้องดำเนินการทำบัตรใหม่ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน สำหรับในช่วงสถานการณ์โควิดประชาชนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าทำบัตร

จุึงเรียนมาเพื่อทราบ
เขียนโดย   คุณ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ทม.ศรีราชา

วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 09.35 น. [ IP : 125.27.64.166 ]  
 

ถ้าบัตรประชาชนหาย สามารถไปถ่ายบัตรใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรมั๊ยคะ

เขียนโดย   คุณ Why

วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 11.14 น. [ IP : 182.232.188.40 ]  
 

เรียน คุณ Why
กรณีบัตรประชาชนหาย สามารถขอทำบัตรใหม่ได้ โดยใช้หลักฐาน ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนเดิมหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต วุฒิการศึกษาที่มีเลขบัตรประชาชนและรูปถ่ายชัดเจนนะคะเขียนโดย   คุณ งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.ศรีราชา

วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 10.21 น. [ IP : 180.180.83.186 ]  
 
 

วันนี้เปิดทำประชาชนใหม่ไหมค่ะ
พอดีบัตรหายว่าจะทำใหม่ค่ะ

เขียนโดย   คุณ พรสุดา

วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 08.18 น. [ IP : 182.232.14.110 ]  
 

เรียน คุณพรสุดา
ในขณะนี้เทศบาลเมืองศรีราชา งดให้บริการงานทะเบียนและบัตรเป็นเวลา 14 วัน และจะเปิดให้บริการในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในกรณีบัตรหาย นำสำเนาบัตรเดิมหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ อาทิ พาสต์ปอร์ต ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา ฯลฯ ยื่นกับเจ้าหน้าที่ขอทำบัตรใหม่ได้ค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 038 - 327888 ต่อ 135 นะคะ

เขียนโดย   คุณ งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.ศรีราชา

วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 11.41 น. [ IP : 125.24.158.39 ]  
 

งานทะเบียนราษฎร และ บัตรประจำตัวประชาชน
จะเปิดให้บริการได้ปกติวันไหนครับ

เขียนโดย   คุณ F.Torres9

วันที่ 9 ส.ค. 2564 เวลา 11.56 น. [ IP : 122.154.100.34 ]  
 

1.หากต้องการนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน (บ้านอยู่ต.สุรศักดิ์ ) ต้องไปที่เทศบาลศรีราชา/เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์หรือไปกรมที่ดินคะ
2.ถ้าต้องไปที่เทศบาลศรีราชา ในช่วงนี้เปิดทำการหรือไม่คะ
3.ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง ในกรณีที่ซื้อบ้านต่อจากเจ้าของเดิม เจ้าของเดิมได้ทำการย้ายชื่อออกไปแล้ว เหลือแค่เราที่เป็นเจ้าของบ้านใหม่เอาชื่อไปเข้าค่ะ

เขียนโดย   คุณ หมูน้อย

วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 18.50 น. [ IP : 27.55.82.189 ]  
 

เรียน คุณ  F.Torres9
งานทะเบียนและบัตรเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นะคะ ในช่วงนี้งดให้บริการตามคำสั่งฯ จังหวัดชลบุรี
เรียนคุณ หมูน้อย
ข้อ 1 ท่านต้องติดต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ข้อ 3 เอกสารการซื้อขายทั้งหมด ฉโนดที่ดิน ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน


เขียนโดย   คุณ งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.ศรีราชา

วันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 14.34 น. [ IP : 118.174.77.245 ]  
 
 

สอบถามหน่อยครับ
พอดีบัตรประชาชนมีปัญหาในการเปิดบัญชีธนาคาร
(ชิบในบัตรมีปัญหาสเเกนไม่ได้)ทางธนาคารให้ทำบัตรประชาชนใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ พอดีเป็นคนต่างจังหวัดครับ
เวลาทำการช่วงไหนบ้างครับ
ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ พีระพงษ์ สมบูรณ์

วันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 19.31 น. [ IP : 182.232.156.123 ]  
 

เรียน คุณพีระพงษ์ สมบูรณ์
กรณีทำบัตรใหม่สามารถใช้บัตรเดิมมาขอทำบัตรใหม่ได้ค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 038 311060 ได้ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

เขียนโดย   คุณ งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.ศรีราชา

วันที่ 6 ก.ย. 2564 เวลา 14.28 น. [ IP : 118.173.86.251 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลเมืองศรีราชา
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 2,427,913 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10